Udzielanie Pełnomocnictwa w Obecności Notariusza

Pełnomocnictwo notarialne daje prawo do wykonania czynności prawnych w imieniu mocodawcy przez osobę wyznaczoną na pełnomocnika. Dokument taki musi być podpisany w kancelarii notarialnej, ponieważ dotyczy najczęściej istotnych kwestii majątkowych. Można je odwołać, chyba że udzielający zastrzegł, że zrzeka się tego prawa. W jakich sytuacjach warto wyznaczyć pełnomocnika?

Czego Dotyczy Pełnomocnictwo Notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne jest dokumentem odnoszącym się do jasno określonej pojedynczej czynności. Jest to sposób na polecenie osobie trzeciej wykonania określonego działania ze skutkiem prawnym w imieniu kogoś innego, np. podpisania umowy. Nic poza tym, co znajduje się w akcie notarialnym, nie może być wykonane przez pełnomocnika dla mocodawcy. Jest to bardzo użyteczny dokument w przypadku kwestii związanych z nieruchomościami, zwłaszcza przy zmianie struktury mienia. Zazwyczaj dotyczy on następujących kwestii: podziału spadku dotyczącego nieruchomości, zniesienia prawa własności oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego. Podpisanie pełnomocnictwa notarialnego można dokonać na przykład w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Gałkowskiej-Koźma w Bełchatowie.

Co Musi Być Zawarte w Dokumencie dla Pełnomocnika?

Podsumowując, pełnomocnictwo notarialne, zwane szczególnym, jest podpisywane u notariusza, ponieważ dotyczy bardzo ważnych kwestii, głównie związanych z majątkiem lub sprawowaniem pieczy. W tym dokumencie znajdują się ściśle sprecyzowane informacje dotyczące działań, jakie może podjąć pełnomocnik. Muszą się tam znaleźć takie dane jak:

  • Imiona i nazwiska obydwu stron,
  • Numery PESEL,
  • Serie i numery dokumentów tożsamości,
  • Informacja, czego dotyczy pełnomocnictwo.

Unieważnienie Pełnomocnictwa Notarialnego

Udzielający pełnomocnictwa może w każdej chwili je odwołać. Również z chwilą jego śmierci wszelkie ustalenia tracą moc prawną. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy mocodawca zastrzegł, że zrzeka się prawa do odwołania pełnomocnictwa albo, że będzie ono obowiązywać również po jego śmierci.

Podsumowanie

Pełnomocnictwo notarialne jest istotnym dokumentem, który warto sporządzić w kancelarii notarialnej, aby mieć pewność, że wszystkie czynności prawne zostaną wykonane zgodnie z przepisami. Kancelaria Notarialna Gabrieli Gałkowskiej-Koźma w Bełchatowie zapewnia profesjonalną pomoc w sporządzaniu pełnomocnictw, co daje gwarancję, że wszystkie formalności zostaną dopełnione prawidłowo. Jeśli potrzebujesz pełnomocnictwa notarialnego, zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Bełchatowie, gdzie otrzymasz kompleksową i rzetelną obsługę.