Poświadczenie notarialne

Poświadczenie notarialne


Poświadczenie notarialne to jedna z podstawowych czynności wykonywanych przez notariusza. Może dotyczyć zróżnicowanych zagadnień, takich jak:

  • zgodność z oryginałem kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentacji;
  • pozostawanie przy życiu;
  • przebywanie w określonym miejscu;
  • podpis i jego własnoręczność.

W kancelarii notarialnej można uzyskać również poświadczenie daty okazania dokumentu.

Dokument będący kopią, odpisem lub wyciągiem, którego zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona notarialnie jest równie ważny jak oryginał. Kopie wykonywane są zazwyczaj na miejscu w kancelarii notarialnej, co daje pewność ich zgodności z dokumentem oryginalnym.

Data poświadczona notarialnie ma na celu potwierdzenie, że opatrzony nią dokument był już w dniu okazania go notariuszowi sporządzony. Staje się zatem dokumentem w formie pisemnej z datą pewną. Pomaga to w zapobieganiu fałszowaniu dokumentów.

Poświadczenie pozostawania przy życiu lub określonym miejscu może być konieczne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby dana osoba mogła pobierać przysługujące jej świadczenia.

Cennik wykonania poświadczeń notarialnych, a także innych czynności z zakresu obsługi notarialnej, regulowany jest przepisami prawnymi. W celu zapoznania się ze szczegółami kosztów oraz niezbędnych dokumentów, zachęcam do kontaktu. Poświadczenia notarialne można uzyskać podczas wizyty w mojej kancelarii w centrum Bełchatowa przy ulicy Piłsudskiego 3, w godzinach jej pracy.

Notarialne poświadczenie podpisu i jego własnoręczności
Notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu może być konieczne przy niektórych czynnościach prawnych, m.in. wpisach do ksiąg wieczystych czy przeniesieniu praw do pewnych rodzajów nieruchomości, jeżeli przepisy prawne nie wymagają innego rodzaju dokumentacji. Konieczne będzie także przy czynnościach prawnych dotyczących spółek, np. umowach czy pełnomocnictwach, przy których nie jest wymagana forma aktu notarialnego.

Podpis, którego ważność i własnoręczność ma zostać potwierdzona powinien zostać złożony w obecności notariusza. Potwierdzana jest również tożsamość osoby, która go złożyła.