Notariusz to osoba zaufania publicznego, co oznacza, iż działa bezstronnie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto udziela niezbędnych informacji dotyczących postanowień danej umowy oraz wiążących się z nią skutków prawnych. W naszym kraju bez problemu można znaleźć kancelarię notarialną, nawet w małym mieście. Z jakimi sprawami można się do niej udać?

Notariusz jest zobowiązany do dochowania tajemnicy zawodowej i ma prawo odmówić dokonania czynności, które są sprzeczne z obowiązującym prawem. Dzięki temu można mieć pewność, że jego działania są całkowicie bezpieczne. Kiedy zatem warto skorzystać z usług notariusza?

W przypadku przejmowania majątku po zmarłym

Aby przejąć i swobodnie rozporządzać majątkiem zmarłego, należy potwierdzić prawo do dysponowania dobytkiem zmarłej osoby. Nie ma znaczenia, czy majątek dziedziczony jest na podstawie testamentu, czy ustawowo. Prawo do niego można potwierdzić drogą sądową – gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia lub przy pomocy notariusza, gdy nie ma sporów między spadkobiercami. Niestety postępowanie sądowe trwa nawet kilka miesięcy i trzeba liczyć się z tym, iż nie zawsze otrzymuje się to, co faktycznie przysługuje spadkobiercy.

Warto wiedzieć, że notariusz może poświadczyć prawo do dziedziczenia majątku nawet tego samego dnia. Jednak trzeba spełnić następujące warunki:

  • dostarczyć wymagane dokumenty, między innymi: testament, akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia spadkobierców;
  • w wyznaczonym terminie wszyscy potencjalni spadkobiercy muszą stawić się w kancelarii notarialnej;
  • między spadkobiercami nie może być sytuacji konfliktowej, co do podziału danego majątku.

W celu sprzedaży lokalu bądź nieruchomości gruntowej

Znalezienie kupca na nieruchomość gruntową bądź lokal to tylko połowa sukcesu. Druga część to formalna strona transakcji, którą przeprowadza się dzięki pomocy notariusza. Takie usługi świadczy Kancelaria Notarialna w Bełchatowie. Sprzedaż mieszkania lub działki musi odbyć się przy pomocy notariusza, gdyż w przeciwnym razie umowa będzie nieważna. Na początku podpisuje się umowę przedwstępną. Może być to zwykła umowa, której treść uzgadniana jest między sprzedającym a kupującym lub umowa notarialna, która ma znacznie większą moc wiążącą. W przypadku zerwania przez sprzedającego zwykłej umowy, kupujący może domagać się tylko wypłaty odszkodowania. natomiast w przypadku odstąpienia jednej strony od umowy notarialnej, druga strona może żądać zawarcia jej przed sądem.

Z jakimi innymi sprawami warto udać się do notariusza w Bełchatowie?

W przypadku jakiejkolwiek umowy sprzedaży nieruchomości, umowy dotyczącej darowizny, umowy o ustanowienia użytkowania wieczystego, wszelkich umów dotyczących spółek czy małżeńskich umów majątkowych. Oczywiście lista obowiązków i usług notariuszy na tym się nie kończy. Z usług notariusza możemy również skorzystać wtedy, gdy występuje potrzeba sporządzenia oświadczenia, przechowania pieniędzy, papierów wartościowe czy dokumentów, spisania protokół i sporządzenia wypisów dokumentów.