Dokument Poświadczony Notarialnie – Co To Znaczy? Poznaj Zakres Pracy Notariusza

Notariusze pełnią kluczową rolę w procesie sporządzania i uwierzytelniania dokumentów. Często zastanawiamy się, co dokładnie oznacza poświadczenie notarialne oraz jakie są obowiązki i kompetencje notariusza. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zawodowi, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentów poświadczonych notarialnie oraz zakresu pracy notariusza.

Poświadczenie Notarialne – Co to Jest i Kiedy Jest Wymagane?

Poświadczenie notarialne to czynność prawna, polegająca na potwierdzeniu przez notariusza zgodności kopii dokumentu z jego oryginałem oraz uwierzytelnieniu podpisu osoby składającej oświadczenie woli. Jest ono wymagane przy wielu istotnych czynnościach prawnych, takich jak sprzedaż nieruchomości, założenie spółki czy spisanie testamentu. Poświadczenie notarialne nadaje dokumentowi moc prawną i gwarantuje jego autentyczność.

Zakres Obowiązków i Kompetencji Notariusza

Notariusz, np. Gabriela Gałkowska – Koźma, Notariusz z Bełchatowa, to osoba zaufania publicznego z uprawnieniami do sporządzania dokumentów o charakterze urzędowym. Zakres obowiązków notariusza obejmuje m.in. sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, protokołów oraz innych dokumentów wymagających formy notarialnej. Notariusz może również pełnić funkcję świadka w niektórych przypadkach oraz przechowywać ważne dokumenty na rzecz klientów. Notariusze są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej i dbania o interesy stron.

Kiedy Udać Się do Notariusza?

Wizyta u notariusza jest konieczna, gdy wymagana jest forma notarialna czynności prawnej lub gdy chcemy mieć pewność co do autentyczności dokumentu. Przykłady takich sytuacji to sprzedaż nieruchomości, założenie spółki czy spisanie testamentu. Usługi notariusza są również przydatne przy sporządzaniu umowy darowizny, ustanowieniu hipoteki czy spisaniu umowy małżeńskiej. Notariusz może także doradzić w kwestiach prawnych związanych z naszymi sprawami.

Koszty Usług Notarialnych

Opłaty za czynności notarialne są regulowane przez ustawę o notariacie, która określa taryfę notarialną. Koszty usług notarialnych zależą od rodzaju czynności, wartości przedmiotu czynności oraz stopnia skomplikowania sprawy. Notariusze mają obowiązek informować klientów o przysługujących im uprawnieniach oraz kosztach związanych z realizacją danej czynności. W przypadku wątpliwości co do wysokości opłat, warto skonsultować się z kilkoma kancelariami notarialnymi, aby porównać ceny i wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Bełchatowie, gdzie zapewnimy profesjonalną obsługę i doradztwo prawne. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby pomóc w załatwieniu wszelkich formalności notarialnych.