Czym zajmuje się notariusz Bełchatowie?

Zawód notariusza ma długą i bogatą historię. Dawniej nazywany był rejentem i jeszcze teraz czasem spotyka się ten termin. Wraz z postępem nauki, techniki i zmianami społecznymi tak i ten zawód zyskał nowe oblicze, choć nadal kojarzy nam się z pewnego rodzaju doniosłością, a także z odpowiedzialnością i szeroką wiedzą oraz troską o interes społeczny. Nic dziwnego, bo notariusz jest przecież jednym z zawodów zaufania publicznego.

Jakie czynności notarialne w Bełchatowie wykonywane są w kancelarii?

Notariuszem może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze, odbyła odpowiednią aplikację, a następnie złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin notarialny. Ponadto musi jeszcze spełnić kilka dodatkowych warunków wymienionych w Ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2020 r. poz. 1192 ze zmianami). Usługi notarialne osoba pełniąca ten zawód wykonuje w swojej własnej kancelarii notarialnej. W ich zakresie znajdują się między innymi:

  • sporządzanie aktów notarialnych, na przykład kupna i sprzedaży nieruchomości,
  • sporządzanie testamentów,
  • sporządzanie aktów poświadczenia o dziedziczeniu,
  • sporządzanie czeków,
  • sporządzanie weksli,
  • sporządzanie wyciągów dokumentów,
  • spisywanie protokołów.

Pewne usługi prawne mogą być świadczone poza kancelarią, jak choćby reprezentacja przed sądem.

Kompleksowe usługi notarialne

To, że notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego, oznacza po pierwsze, że wszelkie kwestie dotyczące jego działalności, są uregulowane odpowiednią ustawą, o której wspomnieliśmy powyżej. Gabriela Gałkowska – Koźma Kancelaria Notarialna bierze osobistą, cywilną i karną odpowiedzialność za zgodność z prawem wszelkich czynności, jakich się podejmuje jako notariusz. Dodatkowo warto wiedzieć, że notariusz w Bełchatowie zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, czyli nie może nikomu ujawnić żadnych okoliczności sprawy, którą się zajmuje. Ma też obowiązek odmowy dokonania czynności notarialnej, która jest sprzeczna z prawem.